NOAH Spring Navigation aus Tokio, Japan (10.4.2010)

DX-Fan12

Upper Card
1. Match
Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin gewinnen gegen Takashi Okita, Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara

2. Match
Keith Walker & Jason Jones gewinnen gegen Akitoshi Saito & Atsushi Aoki

3. Match
Bison Smith & Delirious gewinnen gegen Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru

4. Match
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano gewinnen gegen Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi

5. Match
Naomichi Marufuji gewinnt gegen Go Shiozaki

6. Match
AAA World Tag Team Title
Takeshi Morishima & Taiji Ishimori (c) gewinnen gegen Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi

7. Match
Global League - Block B
Mohammed Yone vs. Toshiaki Kawada - Time Limit Draw nach 30 Minuten

8. Match
Global League - Block A
Kensuke Sasaki gewinnt gegen Jun Akiyama
 
Oben