NOAH "FIRST NAVIGATION 2011" vom 15.01.2011 [Matchcard]

bobideluxer

★S͓̽T͓̽A͓̽R͓̽D͓̽O͓̽M͓̽★
Teammitglied
4fb3aa91.jpg

aus dem Osaka Prefectural Gymnasium.

1.Match
Akira Taue, Yutaka Yoshie & Masashi Aoyagi vs. Masao Inoue, Taiji Ishimori & Ricky Marvin

2.Match
Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara

3.Match
GHC Jr. Heavyweight Title Scrimmage Match
Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Eddie Edwards & Bobby Fish

4.Match
3 Big Singles Match I
Takeshi Morishima vs. Mohammed Yone

5.Match
3 Big Singles Match II
Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki

6.Match
Jun Akiyama Return Match
Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi

7.Match
3 Big Singles Match III
Yoshihiro Takayama vs. KENTA

8.Match
GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title
Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki (c) vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada

9.Match
GHC Heavyweight Title
Takashi Sugiura (c) vs. Bison Smith


Quelle: puroresufan.com /f
 
Oben